MUDr. Břetislav Brožek, CSc. 

                      osobní webové stránky

Dobrý den,

    dovolte, abych se představil.                                      narodil jsem se v roce 1953 v Praze. Jsem ženatý a jsem otcem tří dcer.                                                                       Pracuji jako oční lékař a mikrochirurg Očního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka  (viz životopis).  Od roku 2002 jsem primářem tohoto oddělení.                                                Roku 2006 jsem byl jmenován soudním znalce oboru očního lékařství (viz znalectví).                                                        V současnosti externě přednáším oční lékařství na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Praha 5 Motol. (viz výuka).                                                                          Jsem autorem a spoluautorem řady odborných prací v české i zahraniční literatuře  ( viz odkaz).                                   Velmi rád se věnuji popularizaci očního lékařství. Kromě dvou vydání spisku"Domácí oční lékař" jsem autorem mnoha popularizačních statí v časopisech, novinách i v rozhlasových pořadech.

Mým mnohaletým koníčkem je výpočetní technika se vším, co k ním patří. 

 

 

u psacího stolu

Oblíbená úsloví:

Bonum aegroti suprema lex

 Primum noli nocere.

a méně vážně: Čím je pověra hloupější, tím houževnatěji se udržuje...