MUDr. Břetislav Brožek, CSc. 

                      osobní webové stránky

O mém soudním znalectví

Spojení na mě ve věci soudního znalectví:  klikni zde

Soudní znalec je nezávislá osoba, která na základě svých odborných znalostí zkoumá, posuzuje a hodnotí určité skutečnosti, o kterých vydává obvykle
písemný znalecký posudek. Soudce je především právníkem, a proto soud může v otázkách odborných povolat odborníka - znalce.
     Znalci jsou zapsáni v seznamu znalců a tlumočníků příslušného kraje a zároveň v ústředním seznamu  ministerstva spravedlnosti. Soudní znalectví slouží k rozhodování soudců v případech, kdy je nutné odborně posoudit jevy a události. Tato posouzení obvykle vyžadují nejen teoretické znalosti, ale hlavně praktické zkušenosti ve speciálních oborech.
     Úkolem znalce je vykonávání řádného výkonu znalecké činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů,  jakož i znalecké činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací. Znalci vystupují v řízeních, která jsou regulována zejména občanským soudním řádem atd.