MUDr. Břetislav Brožek, CSc. 

                      osobní webové stránky

Výuka a věda

1.    Městnavá papila při edému mozku. Kvantitativní hodnocení axoplazmatického transportu zrakovým nervem. Brožek , B.; Brettschneider , I.; Krejčí , L.;  CS.OFTAL. , Roč. 38 , č. 5 , 1982 , S. 343-347 , 0009-059X
2.   The effect of topical beta blockers in primary and secondary glaucoma in children
Brožek , B.; Krejčí , L.; Zobanová , A.;  CS. OFTALMOLOGICKY KONGRES, PRAHA, 28.6.-1.7.1983 , 1983 , S. 47
3.    Influence of antiglaucoma drugs on axonal transport in the optic nerve
KREJČÍ L. ; BROŽEK B. ; Ophthalmic research  (Ophthalmic res.) 1983, vol. 15, no6, pp. 334-336 (4 ref.)
4.    The influence of antiglaucoma drugs on the axoplasmatic transport in the optic nerve
Krejčí , L.; Brožek , B.; CS. OFTALMOLOGICKY KONGRES, PRAHA, 28.6.-1.7.1983 , 1983 , S. 86
5.   Axoplazmatický transport zrakovým nervem. klinický význam, poruchy a možnosti farmakologického ovlivnění u glaukomu, nemoci sítnice a zrakového nervu:  Krejčí , L.; Brožek , B.; 1.VYD. PRAHA : UNIVERZITA KARLOVA , 1983.;  145 S. ; 51 OBR., TAB.
6.  Dynamika průniku radioaktivní vody z hydrofilních kontaktních čocčk do oka a centrálního nervového systému  Hoskovcová-Krejčová , H.; Brožek , B.; Bretschneider , I.;
CS.OFTAL. , Roč. 39 , č. 6 , 1983 , S. 419-423 , 0009-059X
7.     Vliv antiglaukomatik na axoplazmatický transport ve zrakovém nervu.
Krejčí , L.; Brožek , B.; CS.OFTAL. , Roč. 40 , č. 4 , 1984 , S. 234 , 0009-059X
8.   Účinek lokálně aplikovaných beta-blokátorů u primárního a sekundárního glaukomu dětského věku  Brožek , B.; Krejčí , L.; Zobanová , A.; CS.OFTAL. , Roč. 40 , č. 4 , 1984 , S. 232 , 0009-059X
9.   Srovnání vlivu timololu a metipranololu na axoplazmatický transport zrakovým nervem.
Brožek , B.; Bretschneider , I.; CS.OFTAL. , Roč. 40 , č. 5 , 1984 , S. 276-281 , 0009-059X
10.   Pachometrie rohovky v době postupne adaptace na kontaktní čočky u nízké a střední myopie
Háčiková , Svatava; Krejčí , L.; Brožek , B.; Szarvas , J.;     CS.OFTAL. , Roč. 41 , č. 2 , 1985 , S. 107-110 , 0009-059X
11.   Gliom chiasmatu     Brožek , B.;   CS.PEDIAT. , Roč. 40 , č. 1 , 1985 , S. 49-50 , 0069-2328
(Předneseno na klinické konferenci fakultni nemocnice v Motole a Fakulty dětského lékařství dne 28.11.1983)
12.    Vliv adrenalinu, pilokarpinu a timololu na axoplazmatický transport ve zrakovém nervu.
1. nálezy u normotonických očí   Brožek , B.; Krejčí , L.; Brettschneider , I.;    CS.OFTAL. , Roč. 41 , č. 1 , 1985 , S. 13-16 , 0009-059X
13.    Vliv adrenalinu, pilokarpinu a timololu na axoplazmatický transport ve zrakovém nervu.
2. nálezy u očí se zvýšeným nitroočním tlakem.   Brožek , B.; Krejčí , L.; Brettschneider , I.;
CS.OFTAL. , Roč. 41 , č. 1 , 1985 , S. 17-19 , 0009-059X
14.    Účinek lokálně aplikovaných beta blokátorů u kongenitálního a sekundárního glaukomu dětského věku   Brožek , B.; Krejčí , L.; Zobanová , A.;   CS.OFTAL. , Roč. 41 , č. 4 , 1985 , S. 231-234 , 0009-059X
15.    Zkušenosti z tříletého podávání beta blokátorů u kongenitálního glaukomu.   Zobanová , A.; Brožek , B.; Krejčí , L.;    CS.OFTAL. , Roč. 42 , č. 4 , 1986 , S. 286 , 0009-059X
(Předneseno na 47. výročním sjezdu csl.oftal.společnosti, Olomouc, 6.-8. cervna 1984)
16.    Možnosti pozitivního ovlivnění axoplazmatického transportu zrakovým nervem
Brožek , B.; Krejčí , L.;    CS.OFTAL. , Roč. 42 , č. 4 , 1986 , S. 296 , 0009-059X
(Předneseno na 47. výročním sjezdu csl.oftal.společnosti, Olomouc, 6.-8. cervna 1984.)
17.    Změny tlouštky rohovky po aplikaci terapeutických kontaktních čoček (pachometrická studie)
Háčiková , Svatava; Krejčí , L.; Szarvas , J.; Brožek , B.;   CS.OFTAL. , Roč. 42 , č. 4 , 1986 , S. 299 , 0009-059X    (Předneseno na 47. výročním sjezdu csl.oftal.společnosti, Olomouc, 6.-8. cervna 1984.)
18.    VLIV HERBICIDŮ NA PŘEDNÍ SEGMENT OKA ZAJÍCOVITÝCH (LEPORIDAE)    Miková, Marianna,; Brožek, Břetislav,; Barthová, Jana,; Nováková, Eliška    Sborník Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky Vysoké školy Zemědělské v Praze, 5, 1986, ss. 135 - 147
19.     Juvenilni xantogranulom     Brožek , B.; CS.PEDIAT. , Roč. 42 , č. 11 , 1987 , S. 698 , 0069-232   (Předneseno na klinické konferenci fakultni nemocnice v Motole a Fakulty dětského lékařství v Praze, dne 1.12.1986.)
20.   Strabismus - program pro pocitač    Brožek , B.; Kubistova , V.;    CS.OFTAL. , Roč. 44 , č. 6 , 1988 , S. 409-410 , 0009-059X
21.   Retinoaptie nedonošených dětí - jaký je výskyt na jednotkách intenzivní péče?
Zoban , P.; Lomíčková , Helena; Zobanova , A.; Brožek , P.; Mydlil , Václav; Michková , E.; CS.PEDIAT. , Roč. 43 , č. 5 , 1988 , S. 321-324 , 0069-2328
22.    Vidofluoroangiografie sítnice    Brožek , Břetislav;    Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha;    Praha : Iga MZ ČR , 1992.;    Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR
23.    CO2 laser v oftalmologii. 1. Fyzikální a biologické vlastnosti, indikace CO2 laseru 20-C firmy Pfizer Laser System   Haicl , Petr; Brožek , B.; Šíblová , O.; Boguszaková , J.;     Čes. a slov. Oftal. , Roč. 50 , č. 6 , 1994 , s. 348-350 , 0009-059X
24.    Implantace nitroočního miniaturního teleskopu (5)   B. Brožek, P. Rozsíval: Novinky v oftalmologii 10/1999, ss. 5 - 7
25.  Glaukom     Brožek , Břetislav; Purnochová , Olga;    Practicus , Roč. 3 , č. 4 , 2004 , s. 104-110 , 1213-8711
26.    Zdánlivé drobnosti v očním lékařství    MUDr. Jiří Hynie,   MUDr. Břetislav Brožek, CSc.
Publikováno dne: 5.9.2007, Zdroj: Postgraduální medicína
27.    Přehled vývoje okulárních oportunních infekcí u HIV pozitivních pacientů.   Kožner Pavel, Machala Ladislav, Filouše Aleš, Brožek Břetislav   CS.OFTAL. 1/2009
28.   HIV retinopatie     Kožner Pavel, Machala Ladislav, Rozsypal Hanuš, Brožek Břetislav
CS.OFTAL. v tisku

Popularizace:
Domácí oční lékař:  Brožek , Břetislav; 1.VYD. Praha : Petrklíč , 1992.; 63 S. 
Domácí oční lékař:  Brožek , Břetislav;  Praha : Ivo Železný , 1998.; 116 s. Edice: Knížky dostupné každému , sv. 93