MUDr. Břetislav Brožek, CSc. 

                      osobní webové stránky

Životopis:

 narozen 9. prosince  1953 v Praze

  Profesionální praxe:

1979 - 1981     interní aspirant  Ústav experimentální medicíny ČSAV

1981 - 1986     sekundární lékař  Dětská oční klinika FN Motol a FDL UK

1987 - 1987     odborný asistent katedry oftalmologie FDL UK  Dětská oční klinika FN Motol a FDL UK

1988 - 1992     odborný asistent katedry oftalmologie ILF  Oční klinika ILF Bulovka

1992 - 1994     lékař  Oční klinika ILF Bulovka

1994 - 2003     vedoucí operačního oddělení  Oční odd. FN Bu1ovka

2003 - dosud    primář Očního oddělení FN Bulovka

  Speciální praxe:

  1992 -1994, 2006-2007,      Ústřední pojišťovna VZP : revizní lékař oboru oftalmologie (historicky první oční revizní lékař  VZP)

   Vzdělání:

Fakulta dětského lékařství UK     1973 -1979              Atestace I.st. oboru oftalmologie     1983

 Obhajoba vědecké hodnosti CSc.    1985                   Atestace II.st. z oftalmologie           1988

  Řada vzdělávací kurzů a stáží

   Členství:

 Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie   Česká oftalmologická společnost  ČLS JEP.    Česká kontaktologická společnost.   Evropská společnost kataraktových a refrakčních chirurgů (European Society of Cataract and refractive Surgery) .   Americká akademie oftalmologů (American Academy of Ophthalmology)

   Hodnocení dosavadní lékařské praxe:

 Vzhledem k dosavadní praxi jsem vzdělán v  oftalmologii dospělého i dětského věku.

 Vedle práce lékaře mám zároveň zkušenost ve výuce studentů i v postgraduální výuce lékařů.

Jsem aktivní mikrochirurg, ale zároveň jako primář lůžkového nemocničního oddělení se intenzivně zajímám o  problematiku organizace a ekonomiky zdravotnického provozu.

Za velmi cenné považuji zkušenosti nabyté při práci revizního lékaře  Ústředí VZP.

   Nynější pedagogická práce:

 Vedle pedagogické praxe uvedené výše učím oční lékařství mediky  2. lékařské fakulty UK  a  rovněž vedu předatestační kurzy oftalmologie pro praktické lékaře.

 Své profesionální krédo bych formuloval takto:  „Čím více techniky pomáhá lékařům, tím více vzdělání a  laskavosti musíme dávat svým pacientům“.  

   Osobní zájmy a koníčky:

  Výpočetní technika již mnoho let.

  Popularizace očního lékařství (dvě vydání knihy Domácí oční lékař, spoluautor knihy Jak si udržet zdraví u počítače, četné články v denním tisku a časopisech)